06.15.2024 [0]
Aquabase Plus ūdensbāzes krāsu
miksešanas sistēma
 

Nosaukums

Aquabase Plus ūdensbāzes krāsu miksešanas sistēma

Apraksts

Aquabase Plus ir jauna, otrās paaudzes, unikāla ūdensbāzes krāsu miksēšanas sistēma, kas izveidota balstoties uz jaunākajiem tehnoloģijām un uzlabojot esošo Aquabase sistēma. Tā paredzēta visu rūpnieciski ražotu transporta līdzekļu virsbūvju krāsojumiem blīvajās bāzes krāsās, metālikās, perlamutra vai speciālefektu pārklājumos.

Sistēma sastāv no 66 mikskomponentiem, kas atbilst 64 litriem.

Attīstības vēsture

Ūdensbāzes krāsas ir auto remonta krāsojumu nākotne. Šobrīd gandrīz visi auto ražotāju rūpnieciskie krāsojumi ir balstīti uz ūdensbāzes krāsu tehnoloģiju izmantošanu. Remontkrāsojumos pārsvarā dominē bāzes krāsu/ lakas pārklājumi, kas eiropas mērogā sastāda aptuveni 80 % no visiem remontkrāsojumiem un tiem ir tendence palielināties no gada uz gadu, tādējādi samazinot tiešā spīduma blīvo krāsu pārklājumus.

No 2007 gada 1.janvāra visām krāsām kas paredzētas automašīnu remontkrāsojumiem Eiropas savienībā jāatbilst VOC normām. Ūdensbāzes krāsu sistēma ir veids kā sasniegt šīs prasības. Balstoties uz ilggadēju ļoti veiksmīgu pieredzi, ko Nexa Autocolor ir ieguvusi ar Aquabase, un izmntojot jaunākās pieejamās tehnoloģijas PPG grupas uzņēmumos, ir radīta Aquabase Plus kā nākotnes Nexa Autocolor ūdensbāzes krāsu sistēma, kas sniedz reālas priekšrocības to lietotājiem.

Aquabase Plus ir viegli pielietojama, kas vienkāršo pāreju no organisko šķīdinātājbāzes 2K sistēmas uz ūdensbāzes krāsu sistēmu vai citiem vārdiem sakot – „maiņa ar pārliecību”. Ar ES krāsu produktu direktīvas PPD stāšanos spēkā no 2007. gada 1. janvāra Aquabase Plus primārais fokuss ir 2K sistēmas lietotāji, kuriem ir jāmaina krāsu sistēma uz ūdensbāzes. Šiem klientiem tiek piedāvāta atbilstoša sistēma un Aquabase Plus ir nepārprotami pareiza izvēle. Kā papildus tam Aquabase Plus ir teicams produkts lai pārspētu tirgū konkurējošās markas (skat. detaļas salīdzinošajā sadaļā).

Esošie Aquabase sistēmas lietotāji arī turpmāk tiks nodrošināti ar krāsu mikskomponentiem un jaunākajām sajaukšanas receptēm. Šiem klientiem nebūtu jāfokusējas uz tulītēju maiņu. Taču jāatzīmē, ka Aquabase Plus sistēmai ir ievērojamas priekšrocības pār Aqubase (skat. detaļas salīdzinošajā sadaļā). Pēc vispārējā pārejas buma no 2K uz ūdensbāzes krāsām šāda maiņas iespēja uz Aqubase Plus ir efektīvi pamatota.


06.15.2024 [1]

Aquabaseir ūdens bāzes veidota krāsu miksēšanas sistēma, kas paredzēta izmantošanai auto virsbūvju remonta krāsošanas darbos, nodrošinot ievērojamu kaitīgo krāsu atšķaidītāju izmešu samazināšanu apkārtējā vidē un vienlaicīgi ar augstām kvalitatīvām un lietošanas īpašībām.

Aquabase ir sastāvdaļa no kopējās remontkrāsojumu sistēmas un konkrēti paredzēta bāzes krāsu iegūšanai (metalikas, perlamutra un blīvās bāzes krāsas) ar labām segtspējas īpašībām un salaidumu veidošanas iespējām, veicinot krāsošanas darbnīcu augstu darba ražīgumu, papildus neieguldot līdzekļus dārga aprīkojumā.

Kombinācijā ar augstas kvalitātes Nexa Autocolor lakām, Aquabase sistēma nodrošina lielisku krāsojuma izskatu, spīdumu un noturību. Viegli uzklājama, šī vienkāršā un elastīgā produktu sistēma ir lietojama plašā temperatūras diapazonā pie dažādiem krāsošanas darbnīcu apstākļiem.