Labsvakars.Cik spiedienam jābūt pistolei,krāsojot ar ūdensbāzes krāsu?Cik ilgi aptuveni jāžust krāsai pie 20grādu temperatūras,pirms lakošanas?

05.16.2011 Aivis [1071]
Uzstādot ienākošā gaisa spiedienu jāvadās pēc pistoles ražotāja rekomendācijām - tas ievērojami atšķirās atkarībā no pistoles uzbūves īpatnībām- piem. STAR EVO -T4000 tas ir 1.1-1.3 bar, IWATA WB 4000 - 1.7 bar, SATA 3000 - 2.0-2.5 bar. Datus par konkrēto modeli var atrast tehniskajās specifikācijās.
Ūdensbāzes krāsas žūšanas ātrumu nosaka gaisa apmaiņas intensitāte, telpas gaisa mitrums un temperatūra. Speciāli aprīkotās krāsošanas kamerās ūdensbāzes krāsu izmantošanai, krāsas kārtu starpžāvēšana pie 20 C  ir apm. 5-7 min, turpretī telpās bez pietiekamas gaisa apmaiņas pie 20C krāsa var neapžūt arī 30 min. Temperatūras režīms starpžāvēšanā ir būtisks, taču noteicošais ir gaisa apmaiņas intensitāte.
Krāsa uzskatāma par nožuvušu līdz ko tā ir kļuvusi vienādi matēta. Drošības pēc pirms lakas uzklāšanas var nogaidīt vēl 5-10 min.


Armands
atbilde bija noderīga:
Apakaļ

Jautāt autokrāsu ekspertiem