Man arī ir sumake 1.4 hvlp, bet nav saprašana kā to pareizi regulēt?
skrūve ir lejā, aizmugurē un sānā. ko tās nozīmē un kā būtu pareizi jāregulē, lai uzklātos vienmērīgi?

05.20.2008 ziedonis [1006]
 
Skrūve lejā ir paredzēta ienākošā gaisa spiediena regulēšanai (atskrūvējot  -spiediens lielāks, aizskrūvējot - mazāks). To regulē tikai gadījumā ja pistolei nav pieskrūvēts ienākošā gaisa spiediena regulētājs ar manometru http://www.autokrasas.lv/index.php?pane=show_article&eventid=201&lang=1. Nepieredzējušam krāsotājam tikai pēc skaņas (bez manometra) iestādīt vajadzīgo spiedienu ir pagrūti, tāpēc ieteicams pistoli aprīkot ar regulētāju- manometru.  Ja ir regulētājs monometrs pistoles apakšējo skrūvi atgriež maksimāli un regulē ienākošo gaisa spiedienu pie manometra, daļēji nospiezta pistoles gaiļa stāvoklī. Atkarībā no pistoles modeļa to iestāda robežās no 1.1 līdz 3.5 bar.
Ar skrūvi aizmugurē regulē materiāla padeves daudzumu. Pie krāsošanas tas parasti ir pilnībā atgriezts, pie salaidumiem un "viegās" kārtas daļēji piegriezts.
Skrūve sānā regulē krāsas kūļa  platumu. Atgriežot skrūvi krāsas kūlis  (ovāls) palielinās, aizgriežot samazinās (aplis). Optimāls ovāla augstums ir 230-250 mm. To pārbauda piem. izpūšot tīru šķaidītāju uz perpendikulāras virsmas , kas nosegta ar apklāšanas papīru. Pēc atstātā nospieduma konstatē krāsas kūļa formu, simetriskumu un platumu (jābūt simetriskam ovālam ar izteiktām malām). Ja veidojas citas formas, tas liecina par krāsošanas pistoles galvas urbumu aizsērēšanu, dīzes un adatas izdilumu, pārāk lielu ienākošo gaisa spiedienu vai pārāk zemu vai augstu izpūšamā materiāla viskozitāti.
 
Armandsatbilde bija noderīga:
Apakaļ

Jautāt autokrāsu ekspertiem